Czy można negocjować z firmą windykacyjną?

negocjacje z firmą windykacyjną

Podstawowym celem każdej firmy windykacyjnej jest egzekucja zaległego zobowiązania. Działania podejmowane przez windykatorów nie zawsze pozostają jednak w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Czy to oznacza, że z firmą windykacyjną można negocjować i spłacić np. tylko część długu?

Zakres działania firm windykacyjnych

Czynności podejmowane przez firmy windykacyjne są w praktyce mniej oficjalne niż czynności państwowych organów egzekucyjnych (takich jak komornicy czy sądy). Innymi słowy, windykatorzy bardzo często działają na granicy obowiązujących przepisów.

Firmy windykacyjne nie mogą m.in. dokonywać zajęcia mienia dłużnika, wnioskować lub żądać wyjawienia majątku zobowiązanego, nadchodzić dłużnika w domu lub jego pracy. Pamiętajmy, że tego rodzaju działania są całkowicie bezprawne. 

Przedawnione zobowiązane a windykacja 

Do firm windykacyjnych bardzo często trafiają sprawy, w których zobowiązanie uległo już przedawnieniu. Takich długów w praktyce nie można już wyegzekwować – zobowiązany ma prawo powołać się na zarzut przedawnienia i skutecznie odsunąć roszczenie swojego wierzyciela. 

Przedawnione zobowiązanie może być wykonane tylko, gdy taka będzie wola samego dłużnika. Wierzyciel nie ma środków prawnych, aby zmusić zobowiązanego do wykonania takiego świadczenia, może jednak posłużyć się pewnym fortelem – i to właśnie przy pomocy firmy windykacyjnej. 

Windykatorzy, szczególnie jeśli mają świadomość, że dane zobowiązanie uległo już przedawnieniu, stosują pewien zabieg względem dłużników.

Informują oni o istnieniu długu oraz terminie spłaty podając jednocześnie, że istnieje możliwość zawarcia ugody i zmniejszenia w ten sposób swojego zadłużenia. Takie działanie jest jednak celowe – dłużnik, który zdecyduje się na zapłatę chociażby 1% przedawnionego długu, oficjalnie uznaje swoje zobowiązanie w całości. Innymi słowy, jeśli dłużnik podpisze ugodę z firmą windykacyjną, nawet w zakresie części swojego przedawnionego zobowiązania, będzie je musiał uregulować (jeśli takiej ugody nie podpisze, to nie musi nic płacić).

Negocjacje z windykatorem

Na podobnej zasadzie odbywają się negocjacje z firmami windykacyjnymi (zarówno w formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej). Windykatorzy będą starali się przekonać dłużnika, aby uregulował on przedawnione zobowiązanie, proponując mu zawarcie ugody lub obniżenie kwoty zadłużenia. Jeśli zobowiązany zgodzi się na ich warunki, będzie musiał spłacić swój dług.

Negocjacje z firmą windykacyjną mogą jednak przybrać zupełnie inną postać. Jeśli zobowiązanie nie uległo przedawnieniu, wierzyciel może skutecznie domagać się jego realizacji. Dłużnik, który chce wykonać swój obowiązek, choć nie jest zrobić tego jednorazowo, może próbować uzyskać dla siebie dogodniejszą formę spłaty. Negocjacje z firmą windykacyjną w tym zakresie mogą polegać na próbie uzyskania:

  • płatności ratalnej w spłacie zobowiązania,
  • dłuższego terminu spłaty długu,
  • umorzenia części zobowiązania – ten przypadek pojawia się jednak głownie przy zobowiązaniach przedawnionych),
  • zamiany zobowiązania finansowego na inny rodzaj świadczenia (np. sprzedaż mienia zobowiązanego) – ten przypadek jest w Polsce bardzo rzadko spotykany. 

Jaki cel ma negocjator windykacyjny?

Podstawowym zadaniem każdego windykatora jest jak najszybsze odzyskanie długu. Celem dłużnika jest z kolei uniknięcie spłaty zobowiązania lub spłata w możliwie jak najlżejszy dla niego sposób. 

Negocjacje z firmą windykacyjną są więc możliwe, jednak w praktyce ograniczają się głównie do ustalenia terminu spłaty całego zadłużenia oraz możliwości rozłożenia długu na raty. 

Blog

Blog

Pożyczka na Święta?

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim okres wzmożonych wydatków. Zakupowe szaleństwo często pochłania nas bez reszty. Świąteczny nastrój sprawia, że robimy

Czytaj więcej »