Czym jest i jak działa system SWIFT?

czym jest swift

Chcesz przesłać pieniądze za granicę? Dziś łatwo jest wejść do banku i przelać pieniądze w dowolne miejsce na świecie, ale jak to się dzieje? Za większością międzynarodowych przelewów zabezpieczających stoi system Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT).

Co to jest Swift?

Swift to główny bezpieczny system przesyłania wiadomości i instrukcji za pomocą znormalizowanego systemu kodów, którego banki i inne instytucje finansowe używają do dokonywania szybkich, dokładnych i bezpiecznych płatności transgranicznych, umożliwiając płynny przepływ handlu międzynarodowego. Za pomocą przelewu SWIFT jesteśmy w stanie wykonywać transakcję do każdego banku na świecie. Stał się głównym mechanizmem finansowania handlu międzynarodowego. W 2020 roku około 38 milionów transakcji było wysyłanych każdego dnia przez platformę Swift, umożliwiając transakcje warte biliony dolarów w 2021 takich transakcji było już o 11,4% dziennie więcej.

Jak działa SWIFT ?

SWIFT przypisuje każdej organizacji finansowej unikalny kod, który ma osiem lub 11 znaków. Kod ten jest zamiennie nazywany kodem identyfikacyjnym banku (BIC), kodem SWIFT, SWIFT ID lub kodem ISO 9362. Pierwsze cztery znaki to kod instytutu. Kolejne dwa znaki to kod kraju. Kolejne dwa znaki to lokalizacja/kod miasta. Ostatnie trzy znaki: opcjonalne, ale organizacje używają go do przypisywania kodów do poszczególnych oddziałów.

Załóżmy, że klient oddziału banku A w Krakowie chce wysłać pieniądze swojemu przyjacielowi, który ma konto w oddziale banku B w Wenecji. Klient z Krakowa może wejść do swojego oddziału swojego banku z numerem konta znajomego i unikalnym kodem SWIFT banku B ( banku przyjaciela) dla swojego oddziału w Wenecji. Bank klienta wyśle wiadomość SWIFT dotyczącą przelewu płatności do oddziału Wenecji przez bezpieczną sieć SWIFT. Gdy bank otrzyma wiadomość SWIFT o przychodzącej płatności, rozliczy i przekaże pieniądze na konto włoskiego przyjaciela.

Tak więc aby wysłać przelew w systemie SWIFT potrzebujemy takie informacje, jak:

 • Dane odbiorcy (imię, nazwisko, adres)
 • Nazwa i adres banku odbiorcy
 • IBAN – numer bankowy odbiorcy, poprzedzony kodem ISO np dla Polski PL i dopiero nr bankowy
 • Kod SWIFT banku odbiorcy

Choć SWIFT jest potężny, pamiętaj, że jest to tylko system przesyłania wiadomości. SWIFT nie posiada żadnych funduszy ani papierów wartościowych, ani nie zarządza rachunkami klientów.

1Fo Gapue9I0Hzxstqijvta

Kto jest właścicielem Swifta?

Swift, założony w latach 70., jest własnością tysięcy instytucji członkowskich, które korzystają z usługi. Siedziba znajduje się w Belgii i pozostaje neutralna w sporach handlowych, prowadzona głównie jako usługa dla swoich członków.

Przed SWIFT to Telex był jedynym dostępnym środkiem potwierdzania wiadomości dla międzynarodowego transferu środków. Telex był miał niską prędkość i nie miał ujednoliconego systemu kodów, takich jak SWIFT, służących do nazywania banków i opisywania transakcji. Nadawcy teleksu musieli opisywać każdą transakcję w zdaniach, które następnie były interpretowane i wykonywane przez odbiorcę. Doprowadziło to do wielu ludzkich błędów.

Kto używa SWIFT?

Na początku założyciele SWIFT zaprojektowali sieć w celu ułatwienia komunikacji tylko o transakcjach skarbowych i korespondencyjnych. Solidność projektu pozwoliła na to, aby SWIFT stopniowo rozszerzał się, aby świadczyć usługi z których korzystają:

 • Banki
 • Instytuty Maklerskie i Domy Handlowe
 • Dealerzy papierów wartościowych
 • Firmy zarządzające aktywami
 • Domy rozliczeniowe
 • Depozytariusze
 • Giełdy
 • Domy firm korporacyjnych
 • Uczestnicy rynku skarbowego i dostawcy usług
 • Brokerzy wymiany walut i pieniędzy

 

Blog