Czy ceny żywności w 2022 roku jeszcze wzrosną?

Ceny żywności w rolnictwie wzrosły o +31% w 2021 r. i wzrosną o kolejne +23% w 2022 r. z powodu ogólnego wzrostu kosztów środków produkcji (paliwo, energia elektryczna, nawozy), lat niższych plonów przekładających się na niski poziom zapasów; ostatnio inwazja Rosji na Ukrainę wpłynęła nie tylko na podaż podstawowych składników potrzebnych do produkcji żywności, takich jak pszenica i olej, ale także na cenę surowców zastępczych, które można uzyskać z alternatywnych źródeł.

Najgorsze dla europejskich gospodarstw domowych dopiero nadejdzie: detaliczne ceny żywności w żaden sposób nie odzwierciedlają jeszcze gwałtownego wzrostu cen surowców niezbędnych do produkcji żywności, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Ekonomiści przewidują, że w Polsce nastąpi największy w regionie wzrost cen żywności, a tym samym polskie gospodarstwa domowe zostaną najbardziej dotknięte rosnącą inflacją.

Możliwy wzrost cen żywności o ponad +10% w 2022 roku?

Dokładne tempo dostosowywania się detalicznych cen żywności do cen producentów żywności pozostaje wysoce niepewne ze względu na niestabilność obecnego otoczenia. Sądząc po przeszłych epizodach wysokiej inflacji i obecnych warunkach rynkowych, uważa się, że detaliczne ceny żywności będą odzwierciedlać co najmniej 75% obecnego wzrostu cen producentów żywności, co sprawi, że inflacja żywności w Europie i wszystkich głównych krajach europejskich znajdzie się tuż poniżej lub powyżej granicy 10% w 2022 roku. Zgodnie z prognozą Banku Światowego dotyczącą cen towarów rolnych, detaliczne ceny żywności osiągną równowagę lub zaczną spadać na początku 2023 roku.

Jednak pod koniec 2022 r. ryzyko jest wyraźnie większe. W szczególności duzi eksporterzy żywności wprowadzający trwałe ograniczenia w handlu międzynarodowym mogą przyczynić się do kolejnej rundy wzrostu cen na wszystkich poziomach, od cen towarów po ceny detaliczne.