Jak otrzymać kredyt studencki?

kredyt studencki

Uczęszczanie na uczelnie wyższe jest bezpłatne, jednak nie można powiedzieć, że studia są całkowicie darmowe. Nawet osoby dojeżdżające na swój wydział z domu rodzinnego muszą się liczyć chociażby z kosztami biletów czy też materiałów naukowych.

Dla kogoś, kto zaczyna dalszą edukację w innym mieście, priorytetem jest znalezienie mieszkania i poczucie niezależności od rodziców. To wszystko sporo kosztuje, a nie bez powodu utarł się stereotyp, że studencka kieszeń nie należy do najpełniejszych. Z pomocą w finansowaniu nauki może przyjść kredyt studencki.

Na czym polega kredyt studencki?

Kredyt studencki to sposób sfinansowania kosztów, które powstają w okresie studiów. Jego warunki są znacznie korzystniejsze niż w przypadku tradycyjnych kredytów konsumenckich, ponieważ to państwo datuje odsetki. Tym sposobem opłaty są dużo niższe.

Kredyt studencki może być udzielony maksymalnie na 7 lat. Wyjątek stanowią doktoranci, ponieważ w tym przypadku termin można przesunąć nawet do 10 lat.

Standardowa wysokość miesięcznej transzy (wypłacanej przez 10 miesięcy w roku) wynosi 600 zł, jednak bez przeszkód można złożyć wniosek zarówno o podwyższoną, jak i obniżoną ratę.

Jednym z elementów, który decyduje o ogromnej wygodzie korzystania z kredytu studenckiego, jest fakt, że nie trzeba zacząć go spłacać od razu po zakończeniu nauki. Absolwent uczelni wyższej może najpierw zdobyć stałe zatrudnienie i unormować domowy budżet, a dopiero później – nawet po 2 latach – rozpocząć wypełnianie zobowiązania finansowego.

Kredyt studencki – dla kogo? Jak go dostać?

O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych publicznych i niepublicznych, bez względu na to, czy wybrali studia dzienne, czy też zaoczne. Warunkiem koniecznym jest rozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia. O pożyczkę mogą się starać również doktoranci.

Kredyt studencki, tak jak każdy inny, udzielany jest m.in. na podstawie dochodów, w tym wypadku wszystkich osób zajmujących jedno gospodarstwo domowe. Co roku minister BIP ogłasza maksymalną kwotę dochodu, jaka przypada na jedną osobę w rodzinie – aktualnie jest to 2500 zł netto. 

Ubieganie się o pożyczkę należy rozpocząć od złożenia stosownego wniosku w banku. Do niego dołącza się szczegółowe zaświadczenie, które dokładnie wskazuje wysokość dochodów rodziny studenta. Nie obejdzie się też bez potwierdzenia, że jesteśmy studentami danej uczelni lub właśnie bierzemy udział w rekrutacji. O takie zaświadczenie można starać się w dziekanacie rodzimego wydziału. Zdarza się, że dokumentem upoważniającym do kredytu jest również legitymacja studencka.

Warto pamiętać, że obowiązuje ścisły termin, do którego można składać wnioski o kredyty studenckie. Każdy bank może też wymagać od nas innych formalności, w tym zabezpieczenia spłaty pożyczki. Musi także ocenić naszą zdolność kredytową.

Student, by otrzymać pożyczkę, powinien posiadać przynajmniej jednego poręczyciela. To na niego przejdzie spłata kredytu, w razie gdyby pożyczkobiorca nie był w stanie wypełnić zobowiązania. Zazwyczaj jest to osoba z rodziny: któreś z rodziców lub rodzeństwa. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, student może ubiegać się o poręczyciela w postaci Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dla osób zamieszkujących wsie). 

Kredyt Studencki
Jeżeli jesteś studentem i potrzebujesz dodatkowych środków, kredyt studencki może być dobrą alternatywą na ich pozyskanie.

Zalety kredytu studenckiego 

Warto uzyskać kredyt studencki z kilku powodów:

  • jako studenci uczelni wyższych możemy uzyskać płynność finansową, niezbędną do utrzymania się w obcym mieście, wynajęcia pokoju czy pokrycia kosztów związanych z materiałami dydaktycznymi. Będzie to nieoceniona pomoc szczególnie w przypadkach, gdy nie możemy liczyć na wsparcie finansowe od rodziny;
  • niskie oprocentowanie – trudno o tak korzystne warunki, ponieważ oprocentowanie w skali roku wynosi zaledwie 0,87%;
  • zmienna wysokość rat – w zależności od potrzeb, miesięczne transze mogą wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł. Można poprosić o zmianę stawki już w trakcie trwania kredytu;
  • okres spłaty jest dwa razy dłuższy niż samo wypłacanie pożyczki;
  • jeśli znajdziemy się w gronie najlepszych studentów na uczelni, możemy złożyć wniosek i uzyskać od banku umorzenie nawet 50% zadłużenia;
  • po skończeniu studiów mamy aż 2 lata na rozpoczęcie spłacania długu;
  • w razie kłopotów finansowych można ubiegać się o zmniejszenie raty lub nawet o wstrzymanie spłaty kredytu do czasu, aż staniemy na nogi.

Blog

pozyczka na weksel
Blog

Pożyczka na weksel – co to jest?

Nieprzewidziany wydatek może sprawić, że utracimy płynność finansową, a domowy budżet przestanie nam wystarczać. W takiej sytuacji prawdopodobnie konieczna okaże się pożyczka. Jedną z popularnych

Czytaj więcej »