Jak usunąć wpis z BIK-a?

jak usunąć wpis z BIK

Podstawowym celem Biura Informacji Kredytowej jest gromadzenie oraz udostępnianie informacji na temat historii kredytowej danej osoby. Każdy kto choć raz zaciągnął kredyt w banku może być pewny, że trafił do bazy danych BIK. Czasami duża liczba wpisów może być problematyczna – jak wówczas usunąć wpis z tego rejestru?

O czym świadczą rejestry w BIK?

Wpis w BIK to tak naprawdę informacja dla każdego zainteresowanego podmiotu finansowego, że dana osoba zaciągnęła chociaż jeden kredyt. Dane zawarte w rejestrze ukazują dokładną historię kredytową, z uwzględnieniem terminowości spłat poszczególnych rat, aktualnego statusu i wysokości kredytu, a także wszystkich opóźnień kredytobiorcy (nawet jednodniowych). 

BIK opiera swoje działanie na tzw. rankingu. Im więcej punktów zdobędzie dana osoba, tym większe szanse na uzyskanie nowego kredytu. Z drugiej strony –niska pozycja w rankingu oznacza bardzo małe prawdopodobieństwo przyznania nowej pożyczki. 

Co ciekawe, duża liczba kredytów, nawet tych spłacanych regularnie, również może być skuteczną przeszkodą w uzyskaniu nowego kredytu. Istnieje jednak sposób na podwyższenie swojej pozycji w rankingu BIK – jak tego dokonać? Oczywiście poprzez usunięcie istniejących wpisów. 

Jakie są rodzaje wpisów w BIK

BIK obejmuje różnego rodzaju wpisy, znajdziemy wśród nich te, które dotyczą:

  • daty zaciągnięcia zobowiązania kredytowego oraz jego ewentualnego zakończenia,
  • terminowości spłaty poszczególnych rat kredytowych,
  • wskazania liczby i okresu ewentualnych opóźnień w spłacie,
  • liczby zapytań kredytowych (pojawiają się, gdy starasz się o kredyt w różnych instytucjach – każda z nich sprawdza wówczas Twoją historię i wiarygodność kredytową, generując tym samym kolejne wpisy w BIK, co niestety może skutecznie obniżyć ogólny ranking w bazie).

Czy można usunąć wpis z BIK-a?

Dane dotyczące kredytobiorcy są przekazywane do BIK już w momencie podjęcia starań o kredyt. Jeśli uda się otrzymać dofinansowanie, kredytodawca przez cały okres trwania zobowiązania będzie regularnie informował BIK o Twojej aktualnej sytuacji finansowej i terminowości spłat.

Całkowite spłacenie kredytu nie oznacza jednak automatycznego wykreślenia danej osoby z BIK. W przypadku, gdy Twoje spłaty były nieregularne, wpisy w BIK będą więc działały na Twoją niekorzyść i zmniejszą szanse na uzyskanie nowego kredytu w przyszłości. 

Wpisy z BIK-a można jednak usunąć, choć dotyczy to trzech sytuacji, gdy:

  • chcesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym (możesz to zrobić tylko w przypadku, jeśli kredyt był spłacany w terminie),
  • minęło 5 lat od spłaty problematycznego kredytu (takiego, w którym doszło do powstania chociażby jednego opóźnienia w spłacie),
  • zauważyłeś i chcesz skorygować w swojej historii kredytowej nieprawdziwe lub nieaktualne informacje kredytowe.
usuwanie wpisu z BIK
Usuwanie wpisu z BIK

Jak usunąć wpis z BIK-a?

Jeśli spełniasz jeden z powyższych warunków, masz pełne prawo wnioskować o wykreślenie konkretnego wpisu z BIK. Likwidacja problematycznej informacji zwiększy Twoją pozycję rankingową w rejestrze, a przez to będziesz miał większe szanse na uzyskanie nowego kredytu.

Wpis z BIK jest usuwany na wniosek zainteresowanej osoby – w tym celu musisz złożyć odpowiedni wniosek (o usunięcie wpisu lub dokonanie korekty wpisu) do właściwej instytucji, która przekazała konkretne dane do rejestru. 

Pobierając raport z BIK uzyskujesz dokładny wgląd do danych podmiotu, na którego polecenie dokonano wpisu w rejestrze (nie ma więc problemu z ustaleniem do kogo należy skierować wniosek o usunięcie lub korektę wpisu).

Usunięcie wpisu z BIK-a nie wymaga udziału prawnika, aczkolwiek praktyka pokazuje, że osoby widniejące w rejestrze wolą skorzystać z pomocy kogoś doświadczonego w tym temacie. Sam wniosek nie podlega żadnym opłatom skarbowym. 

Pamiętajmy, że wniosek skierowany bezpośrednio do BIK będzie za każdym razem odrzucony. Biuro działa bowiem wyłącznie na podstawie pisemnych informacji od instytucji kredytowych, które zawierają stosowne uzasadnienie. BIK nie może samodzielnie usuwać danych osób, które widnieją w rejestrze, podobnie jak nie istnieje możliwość usunięcia wpisu obejmującego aktualny (niespłacony) kredyt. 

Blog

Ryzyko walutowe – definicja

Ryzyko walutowe, znane także jako ryzyko kursowe, jest jednym z podstawowych pojęć w dziedzinie finansów międzynarodowych i zarządzania ryzykiem. Dotyczy ono możliwości wystąpienia niekorzystnych zmian

Czytaj więcej »