Konsekwencje niespłacania chwilówek

man-76196_1920

Chwilówki są bardzo łatwe do uzyskania. Firmy pożyczkowe stosują uproszczoną procedurę, dzięki której otrzymanie jej jest możliwe nawet w kilka minut. Często wystarczy tylko przedstawić dowód osobisty a pieniądze zostają przelane na konto jeszcze tego samego dnia. Brak utrudnień przy pozyskaniu pożyczki nie przekłada się zawsze na łatwość jej spłaty, szczególnie ze najczęściej są to pożyczki krótkoterminowe na 30 lub 60 dni.

Tak krótki okres spłaty, działa na niekorzyść pożyczkobiorcy. Zaciągając jednak chwilówkę zobowiązujemy się  uregulować zobowiązanie w umówionym terminie. Jest to więc zobowiązanie dokładnie takie samo jak w banku.

Jakie konsekwencje poniesiesz jeżeli go nie dotrzymasz?

Ponaglenia

Przeczytaj jeszcze raz umowę. Powinieneś znaleźć w niej zapis wszystkich działań oraz konsekwencji, które podejmie się pożyczkodawca w chwili późnienia w spłacie zobowiązania. W początkowym etapie zazwyczaj są to płatne smsy przypominające o terminie, który upłynął i wezwanie do wyregulowania należności. Kolejny próby kontaktu odbywają się telefonicznie lub listownie wiąże się to z kolejnymi kosztami tym razem mowa już nawet kilkudziesięciu złotych. Każdy kontakt listowny, smsowy, telefoniczny to dodatkowe koszty dla pożyczkobiorcy. Warto więc już w chwili otrzymania pierwszego smsa a nawet wcześniej, kiedy wiemy ze  nie uda nam się dotrzymać umownego terminu, postarać się o przedłużenie okresu spłaty (im dłuższe przeciąganie tym większe koszty) lub konsolidacje naszych zobowiązań.

Obie usługi są dodatkowo płatne jednak możemy zyskać dodatkowy czas potrzebny na spłatę całej kwoty pożyczki, uniknąć windykacji oraz jeszcze większych kolejnych opat z nią związanych.

Co to jest windykacja?

Windykacją nazywamy wszystkie działania wierzyciela zmierzające do odzyskania należnych kwot. Ze względu na sposób prowadzenia tych działań wyróżnia się winduje polubowną (pozasądowa) oraz sądową.

Z pierwszym rodzajem mamy do czynienia na samym początku, kiedy minie termin zapłaty zobowiązania. Windykacja pozasądowa polega przede wszystkim na kierowaniu do dłużnika pism gdzie jest wyznaczony konkretny termin na zapłatę zobowiązania, np. 7 lub 14 dni.

W grę wchodzą również rozmowy telefoniczne z windykatorami, oraz ich osobiste wizyty które należą do jednych z mało przyjemnych konsekwencji niespłacania pożyczki oraz wywołują stres, którego mogliśmy uniknąć. Jeśli dłużnicy nie chcą współpracować z wierzycielami, sprawa zostaje przekazana do sadu.

Przekazanie sprawy na drogę sądową

Jeśli nie wyrażamy chęci porozumienia z pożyczkodawca nie rozmawiamy/unikamy kontaktu, nie odbieramy telefonów, listów . Sprawa bardzo szybko trafi do sądu.

Pożyczka udzielona przez instytucję pozabankową przedawnia się po 3 latach, dlatego firma w tym czasie musi upomnieć się o polubowna spłatę wszystkich należności. Sadowy nakaz spłaty wydłuża ten czas do 6 lat.

Firmy pożyczkowe najczęściej uzyskują nakazy zapłaty na podstawie uproszczonej procedury w e-sądzie. Wskazują wysokość zobowiązania oraz przedstawiają dokumentację prób rozwiązania  sporu polubownie.

Nakaz zapłaty  przyjdzie pocztą w formie tytułu egzekucyjnego opatrzonego 20-znakowym kodem nakazu. Od otrzymania tego dokumentu, będziesz miał 14 dni na uregulowanie wszelkich wskazanych w nim płatności. Jest on podstawą do wszczęcia egzekucji przez komornika. 

Egzekucja komornicza

Sprawa trafia do kancelarii komorniczej aby komornik odzyskał należność, zajmując majątek dłużnika np. jego wynagrodzenie, konto bankowe a także przedmioty codziennego użytku o dużej wartości. Kiedy dłużnik nie wpuści komornika z własnej nieprzymuszonej woli, ma on prawo przekroczyć mimo wszystko drzwi jego domu.

Działania komornika to kolejne koszty.

Nawet  niewielka chwilówka może być źródłem wielu  problemów, pomijając skrajne egzekucje komornicze przy niefrasobliwości może czekać nas trafienie do rejestrów dłużników BIG, utracenie wiarygodności kredytowej oraz znaczne zwiększenie kwoty zadłużenia.

 Przyczyną problemów ze spłatą chwilówki jest oczywiście nierozsądne pożyczanie. Starajmy się więc podejmować mądre  decyzje a jeśli już dojdzie do procedury windykacyjnej szukajmy kompromisu z wierzycielem.

Blog