Kredyt pomostowy – czy warto?

dofinansowanie z Unii

Dotacje unijne to wciąż popularna forma finansowania nowych przedsiębiorstw. Planując założenie firmy zdecydowanie warto postarać się o takie wsparcie, ponieważ już na wstępie mamy nieco ułatwione zadanie w prowadzeniu własnej działalności.

Trzeba jednak pamiętać, że otrzymanie dofinansowania z Unii nie należy do najłatwiejszych, a w chwili zawarcia umowy obowiązują nas ściśle określone zasady.

Ich złamanie może skutkować poważnymi konsekwencjami, co w efekcie może doprowadzić nawet do zamknięcia biznesu. By zabezpieczyć się przed utratą środków unijnych, można skorzystać z kredytu pomostowego.

Jak działa kredyt pomostowy?

Warto zaznaczyć, że kredyt pomostowy a ubezpieczenie pomostowe to nie to samo. Ubezpieczenie pomostowe jest wykorzystywane w chwili dopełniania wszelkich formalności związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Nakładana na daną nieruchomość hipoteka zaczyna obowiązywać dopiero w chwili, gdy w księdze wieczystej zostaje dokonany odpowiedni wpis. Do tego czasu bank wymaga określonego zabezpieczenia, ponieważ bez hipoteki podejmuje większe ryzyko, udzielając nam kredytu. Właśnie wówczas mamy do czynienia z tzw. ubezpieczeniem pomostowym.

Kredyt pomostowy zaś to forma pomocy dla przedsiębiorców, którzy rozwijają swoją działalność przy pomocy środków unijnych. Określoną sumę pieniędzy otrzymujemy jednorazowo bądź w formie miesięcznych transzy – zależy od preferencji kredytobiorcy. Kredyt pomostowy jest przeznaczony wyłącznie do tego, by wspomóc realizację projektu, w ramach którego otrzymaliśmy wsparcie z Unii Europejskiej. Tym samym jego wysokość nie może być wyższa niż wspomniana dotacja. 

Jak ubiegać się o kredyt pomostowy?

Przede wszystkim najpierw musimy otrzymać dotację unijną, a to wiąże się z szeregiem różnych formalności. Nawet kiedy znajdziemy określony projekt unijny w naszym regionie, nie możemy tak po prostu zwrócić się o wsparcie finansowe do zarządzających nim osób. Potrzebujemy szczegółowo opracowanego biznesplanu wraz z dokładnym wskazaniem, na co przeznaczylibyśmy pieniądze z dotacji. Tylko w ten sposób możemy udowodnić, że jesteśmy godni zaufania jako przedsiębiorcy i nie tylko jesteśmy w stanie zrealizować założenia, ale także wykorzystamy środki unijne w rozsądny sposób.

Samo ubieganie się o kredyt pomostowy nie różni się od starania się o jakikolwiek inny kredyt. Składamy odpowiedni wniosek w wybranym banku wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Często jako zabezpieczenie wymagana jest cesja praw umowy o dofinansowanie oraz weksel in blanco kredytobiorcy. Sama procedura przyznania kredytu pomostowego jest znacznie uproszczona, dzięki czemu pozytywna decyzja zapadnie dużo szybciej niż w przypadku innej pożyczki bankowej.

Financial Advisor With Clients
Zalety kredytu pomostowego

Kredyt pomostowy – zalety

Czy warto skorzystać z kredytu pomostowego? Zdecydowanie, jeśli zależy nam na utrzymaniu płynności finansowej w firmie i dotrzymaniu warunków umowy zawartej w ramach dotacji unijnej. Kredyt pomostowy to dobre rozwiązanie, wiążące się z wieloma korzyściami:

  • możemy swobodnie rozwijać działalność, bez obaw, że wpadniemy w kłopoty finansowe;
  • kredyt pomostowy dla przedsiębiorców pokrywa całość dotacji wraz z wkładem własnym;
  • budujemy pozytywną historię kredytową;
  • nie narażamy się na sankcje związane z niedotrzymaniem warunków, na zasadzie których została nam udzielona pomoc z Unii;
  • kredyt pod dotację można uzyskać znacznie szybciej, niż inną formę dofinansowania;
  • możemy prowadzić wymarzoną firmę, zapewniając jej stabilny start.

Alternatywą dla kredytu pomostowego jest tzw. wsparcie pomostowe, które można otrzymać bezpośrednio z Unii. Może ono zostać udzielone na 6 lub 12 miesięcy (kredyt z kolei otrzymujemy aż do czasu refundacji). To swoista pożyczka niepodlegająca zwrotowi, dzięki której co miesiąc otrzymujemy sumę, którą przeznaczamy na bieżące, firmowe wydatki – np. ubezpieczenie zdrowotne czy składki ZUS.

Blog