Moje pieniądze, mój głos: Siła niezależności finansowej kobiet

woman-3261425_1920

Dosyć już napisano i powiedziano o niezależności finansowej, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet w ciągu ostatnich lat. Ale co tak właściwie oznacza ta niezależność finansowa kobiet? Jest subiektywna i może oznaczać różne rzeczy dla różnych kobiet. Dla kobiety pracującej może to oznaczać zdolność do podejmowania własnych decyzji finansowych i możliwość utrzymania się zupełnie samej. Dla gospodyni domowej może to oznaczać swoboda możliwość wydawania pieniędzy na wydatki domowe w dowolnym momencie lub możliwość utrzymania się w sytuacjach awaryjnych.

Niezależność finansowa sprawia, że kobiety czują się bezpieczne i są szanowane niezależnie od ich pochodzenia społeczno-ekonomicznego. To automatycznie ma wpływ nie tylko na kobiety, ale także na ich rodziny i społeczeństwo. Więcej niezależnych finansowo kobiet oznacza bardziej postępowe społeczeństwo, które jest zdrowsze, bezpieczniejsze i mniej stronnicze. Kobieta, która dzieli odpowiedzialność za rodzinę i wspiera finansowo, emocjonalnie, jest inspirująca. Dzieci uczą się tego, co widzą i mogą zrozumieć, że nie ma nierówności płci.

Kilka pomysłów na to co mogą robić kobiety by taka niezależność uzyskać:

 • Planowanie finansowe – Najpierw określ jasne i realistyczne cele finansowe, takie jak edukacja dziecka lub wygodne życie na emeryturze. Bardzo ważne jest uwzględnienie inflacji podczas sporządzania planu finansowego. Jeśli planujesz edukację swojego dziecka, powinieneś mieć świadomość, że koszt czesnego które w tej chwili kosztuje 5/6 tyś za semestr za 10 lat prawdopodobnie będzie kosztował około 10/12tyś.

 • Spersonalizowany plan finansowy — częstym błędem jest wybór konkretnego planu tylko dlatego, że robią to inni. Plan inwestycyjny musi być dostosowany do osobistych czynników, takich jak apetyt na ryzyko, cele finansowe i potrzeby na etapie życia.

 • Odpowiedni horyzont czasowy – Konieczne jest dostosowanie planu inwestycyjnego do przewidywanych ram czasowych uzyskania z niego zysków. Nieracjonalne jest oczekiwanie natychmiastowych zwrotów z produktów długoterminowych.

 • Dywersyfikacja ryzyka – mądry inwestor zawsze zapewniłby rozłożenie ryzyka na różne instrumenty. Instrument o wysokim ryzyku, taki jak akcje, powinien być idealnie zrównoważony z instrumentem stabilnym, takim jak obligacje. Twój portfel inwestycyjny powinien być rozsądną mieszanką kapitału własnego, zadłużenia, ubezpieczenia na życie, nieruchomości itp. Po prostu nigdy nie inwestuj wyłącznie w jeden typ inwestycji.

 • Planowanie nieprzewidzianych zdarzeń – Oprócz bieżącej oceny przyszłych potrzeb, należy również wziąć pod uwagę ryzyko nieoczekiwanych zdarzeń. Jako kobieta, ważne jest, aby być finansowo przygotowanym do radzenia sobie z niefortunnymi zdarzeniami, takimi jak śmierć, rozwód itp.

 • Regularnie śledź swoją inwestycję — Często popadasz w samozadowolenie i oczekujesz, że zwrot z inwestycji zostanie zrealizowany. Jednak obowiązkiem każdego inwestora jest śledzenie wyników swojego portfela.

 • Planuj i wykonuj — Ostatnie, ale najważniejsze, to zacząć planować wszystkie swoje potrzeby finansowe już na wczesnym etapie. Koszt odroczenia będzie ciążył na Tobie w późniejszych latach, kiedy inwestowanie stanie się raczej przymusem niż wyborem.

Mountains 3959204 1920

Wyzwania stojące przed kobietami w świecie finansów.

Wolność finansowa jest formą osobistego wzmocnienia, ale różne przeszkody utrudniają kobietom poruszanie się i równy udział w świecie finansów. Według statystyk Kobiety w Polsce zarabiają 20% mniej od tego, co mężczyźni, przy czym różnica jest jeszcze większa np w przypadku grupy: ”Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” tam kobiety zarabiają średnio o ponad 26 proc. mniej od mężczyzn.Dyskryminacja płac, obowiązki domowe i brak kontaktu z narzędziami finansowymi to problemy, z którymi borykają się kobiety.Chociaż istnieją pozytywne ruchy, które opowiadają się za równymi zarobkami kobiet i mężczyzn, wszechobecne struktury społeczne są trudne do złamania.

Przyczyny zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć nie są podyktowane jedynie dyskryminacja. Są one konsekwencją różnych nierówności, z jakimi borykają się kobiety w dostępie do pracy i rozwoju.

Poniższa lista wyjaśnia niektóre z kluczowych wyzwań:

 • Kobiety są mniej narażone na znajomość finansów
  Kobiety rzadziej studiują na kierunkach prowadzących do kariery finansowej. Na przykład mężczyźni studiują ekonomię w stosunku prawie 2:1 w porównaniu z kobietami.

 • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
  Kobiety spędzają średnio mniej godzin w pracy zarobkowej niż mężczyźni, ale więcej godzin w pracy nieodpłatnej. W sumie kobiety mają więcej godzin pracy tygodniowo niż mężczyźni, co może mieć wpływ na ich wybory zawodowe.

 • Szklany sufit
  Pozycja w hierarchii wpływa na poziom płac: mniej niż 10% prezesów czołowych firm to kobiety.

 • Dyskryminacja
  W niektórych przypadkach kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni za wykonywanie prac o tej samej wartości. Jednak zasada równej płacy za pracę o równej wartości jest zapisana w traktatach europejskich (art. 157 TFUE) od 1957 r.

 • Mniejsza skłonność do podejmowania ryzyka i rzadsza postawa konkurencyjna
  Większość badań eksperymentalnych wskazuje, że studentki – w przeciwieństwie do studentów – cechują się mniejszą skłonnością do podejmowania działań ryzykownych. Sporą część tego zróżnicowania tłumaczy jednak mniej przesadnej pewności siebie 

Blog