Nowy program rządowy Mieszkanie bez wkładu własnego

Mieszkanie bez wkładu własnego ruszyło! 

Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny.

Chcąc zaciągnąć  kredyt na zakup mieszkania, musimy posiadać wkład własny minimum 15-20% wartości kupowanej nieruchomości. Jeśli nie mamy takich oszczędności nie mamy również możliwości dostania kredytu.

Program zapowiadany przed rokiem jako element Polskiego Ładu ma rozwiązać problem osób, które mają zdolność kredytową, ale nie mogą uzbierać środków wystarczających na wkład własny, wymagany przez banki.

Podstawowe założenia programu

  • Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania.Gwarancja BGK zastępująca wymóg wniesienia wkładu własnego wyniesie nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt
  • Spłata rodzinna to jednorazowa spłata części kapitału gwarantowanego kredytu mieszkaniowego za kredytobiorcę w przypadku, gdy w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko.Wysokość spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego albo kolejnego dziecka. Spłata rodzinna zostanie przyznana każdorazowo, gdy w rodzinie kredytobiorcy w trakcie okresu spłaty kredytu, urodzi się dziecko.
  • Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat.
  • Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe.
  • Ustawa zawiera mechanizmy, które ograniczają ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań, tj. maksymalny limit ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania.
  • W programie wezmą udział banki, które przystąpią do udzielania gwarantowanych kredytów mieszkaniowych, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Kto może skorzystać z programu?

  • bezdzietni i posiadający 1 dziecko – jeśli nie posiadają żadnej innej nieruchomości na własność
  • posiadający co najmniej 2 dzieci – w ich przypadku akceptowane jest posiadanie jednej nieruchomości, o ile nie jest ona większa niż 50 m2 przy posiadaniu dwójki dzieci, 75 m2 przy trójce dzieci lub 90 m2 w przypadku rodzin z czwórką dzieci i bez limitu metrażowego dla rodzin z co najmniej 5 dzieci

Wniosek o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wraz z niezbędnymi oświadczeniami o spełnieniu warunków określonych w ustawie, należy złożyć do banku, który przystąpi do programu, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.