Odwrócony kredyt hipoteczny – co to jest?

odwrócony kredyt hipoteczny

Wiele osób zna pojęcie funduszu hipotecznego, czyli kredytu od nieruchomości. Udzielany jest przez banki, jak i instytucje pozabankowe. By uzyskać taką formę wsparcia finansowego, jako właściciele nieruchomości musimy przekazać prawa do domu czy mieszkania na rzecz podmiotu udzielającego nam pożyczki.

Tymczasem od kilku lat na polskim rynku funkcjonuje alternatywa dla funduszu hipotecznego, na dodatek znacznie bezpieczniejsza i przede wszystkim korzystna dla kredytobiorcy. Odwrócony kredyt hipoteczny – czy też odwrócona hipoteka – to doskonałe rozwiązanie, jeśli posiadamy jakąś nieruchomość i potrzebujemy pieniędzy.

Odwrócony kredyt hipoteczny – zasady działania

Warto zaznaczyć, że odwróconego kredytu hipotecznego mogą udzielić nam wyłącznie banki, a więc instytucje, nad którymi czuwa Komisja Nadzoru Finansowego. Tym samym pożyczka uzyskana w ten sposób jest ściśle kontrolowana, dlatego możemy być spokojniejsi o swoje finanse.

Odwrócona hipoteka powstała poniekąd z myślą o osobach starszych, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Mimo to może z niej skorzystać każdy, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem określonej nieruchomości, posiada działkę na zasadzie wieczystego użytkowania bądź po prostu jakikolwiek udział w prawach do określonego lokalu.

Współwłaściciele czy też małżonkowie zamieszkujący jedno mieszkanie mogą wspólnie ubiegać się o przyznanie odwróconego kredytu hipotecznego.

Zabezpieczeniem w przypadku takiego kredytu jest hipoteka nieruchomości. Osoba, która otrzyma pozytywną decyzję z banku, jednorazowo lub co miesiąc pobiera świadczenia pieniężne, do których zwrotu nie jest natychmiast zobowiązana.

Pieniądze mogą być wypłacane aż do jej śmierci – dopiero wówczas pożyczka podlega zwrotowi, co staje się obowiązkiem potencjalnych spadkobierców. Oczywiście kredytobiorca może już wcześniej rozpocząć spłatę, jeśli jednak tego nie zrobi, spadkobiercy mają 12 miesięcy na uregulowanie należności. Gdy zrzekną się spadku, nieruchomość zostanie wystawiona na sprzedaż – w ich ręce trafi ewentualna nadwyżka, jeśli cena będzie wyższa niż kredyt.

Uzyskanie odwróconego kredytu hipotecznego nie zmusza nas do opuszczenia zajmowanego lokalu. W przeciwieństwie do funduszu hipotecznego nie zrzekamy się też prawa do niego. Mimo to dom czy mieszkanie nie może być zadłużone, dodatkowo przez cały okres wypłacania świadczeń jesteśmy zobowiązani do dbania o nieruchomość. Wszelkie remonty czy naprawy muszą być wykonywane na bieżąco, nie możemy też zapominać o płaceniu podatków i terminowym regulowaniu wszelkich opłat.

Jak uzyskać odwrócony kredyt hipoteczny?

Odwrócony kredyt hipoteczny, podobnie jak jakikolwiek inny produkt bankowy, wymaga złożenia wniosku wraz z określonymi dokumentami. W zamian bank przekazuje nam szczegółowy formularz informacyjny, tak by mieć pewność, że jesteśmy świadomi zobowiązań związanych z odwróconą hipoteką. Warto wówczas zwrócić uwagę na całkowity koszt kredytu oraz dokładnie przyjrzeć się zasadom spłaty.

Jaka jest wysokość odwróconego kredytu hipotecznego? Wszystko zależy od wartości, jaką ma posiadana przez nas nieruchomość. Jej wycena podlega oczywiście oględzinom wyznaczonego rzeczoznawcy. Ponieważ jednak rynek nieruchomości rozwija się bardzo dynamicznie, raczej nie powinniśmy oczekiwać, że kwota pochodząca z odwróconej hipoteki będzie taka sama jak ta, którą uzyskalibyśmy za sprzedaż domu czy mieszkania. W większości przypadków banki udzielają kredytu w wysokości ok. 50% rzeczywistej wartości lokalu.

Packed stuff in new house
Uzyskanie odwróconego kredytu hipotecznego nie zmusza do opuszczenia lokalu

Czy można zrezygnować z odwróconego kredytu hipotecznego?

Nawet kiedy podpiszemy już z bankiem umowę, w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia mamy prawo do odstąpienia. Nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami, nie poniesiemy też dodatkowych opłat – choć oczywiście będziemy musieli zwrócić pieniądze, które otrzymaliśmy już w ramach zobowiązania. Bank nie wymaga przedstawienia powodu, dla którego postanowiliśmy zrezygnować z kredytu.

Po upłynięciu wspomnianych 30 dni mamy już tylko możliwość zerwania kontraktu, jednak tutaj będziemy mieli do czynienia z wieloma formalnościami, konieczne jest także 30-dniowe wypowiedzenie.

Blog

Stopa zwrotu – definicja

Stopa zwrotu to termin finansowy, który odgrywa istotną rolę w ocenie efektywności inwestycji. Jest to wskaźnik, który pokazuje, jaką część zainwestowanego kapitału inwestor odzyskał lub

Czytaj więcej »