Wakacje kredytowe

Woman with hat sitting on chairs beach in beautiful tropical beach. Woman relaxing on a tropical beach at Koh Nangyuan island.

Czym są wakacje kredytowe?
Jeśli masz problemy z nadążaniem za regularnymi płatnościami, Twoi wierzyciele mogą zgodzić się na krótkoterminowe wakacje płatnicze. Możesz poprosić o przerwy w spłacie kredytu hipotecznego.

Wakacje kredytowe polegają na odroczeniu (zawieszeniu) spłaty rat kredytu przez okres uzgodniony wcześniej z bankiem. W większości banków zawieszeniu ulega cała rata – zarówno jej część kapitałowa, jak i odsetkowa. 

Możesz również ubiegać się o chwilę wytchnienia, aby Twoi wierzyciele przestali dzwonić lub pisać do Ciebie, gdy zajmujesz się swoimi długami.

Jak działają wakacje płatnicze?
Możesz zażądać urlopu od spłaty, ale wierzyciel nie musi się na to zgadzać.

Luka w płatnościach może być zaznaczona w pliku kredytowym, co może utrudnić uzyskanie kredytu w przyszłości. W zależności od tego, jak długo trwa przerwa w płatnościach, wierzyciel może wydać zawiadomienie o braku płatności.

Listy wakacyjne dotyczące płatności
Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, kredytodawcy są zobowiązani do wysyłania klientom listów ostrzegawczych w przypadku nieodebrania dwóch płatności, nawet jeśli przerwa ta została uzgodniona z wierzycielem.

Czy mogę otrzymać wakacje płatne kartą kredytową?
Możesz j zwrócić się do wierzycieli, aby poprosić o nieformalną przerwę w płatnościach, aby dać ci trochę czasu na zajęcie się swoimi długami. Każdy wierzyciel inaczej rozpatrzy Twoją prośbę i może odmówić. Przerwa w płatności może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową.

Czy mogę otrzymać urlop spłaty kredytu hipotecznego?
Dla osób, które borykają się ze spłatami, obowiązują wakacje w spłacie kredytu hipotecznego. Możesz ubiegać się o jeden, jeśli jesteś na bieżąco ze swoimi płatnościami. Zawieszenie spłaty kredytu to opcja dostępna tylko dla rzetelnych klientów. Po pierwsze, na wakacje kredytowe mogą liczyć przede wszystkim ci kredytobiorcy, którzy do tej pory regularnie spłacali kredyt. Niektóre instytucje tolerują także niewielkie opóźnienie w spłacie – z reguły wynoszące miesiąc.

Czy skorzystanie z wakacji kredytowych jest darmowe?

Za rozpatrzenie wniosku o odroczenie rat z reguły nie jest pobierana żadna opłat. Kosztem wakacji kredytowych mogą być natomiast dodatkowe odsetki, jeśli wskutek zawieszenia rat zostanie wydłużony okres kredytowania, co będzie się wiązać z dłuższym korzystaniem z kapitału.

Co się dzieje na koniec przerwy w płatnościach?

1. Odsetki mogą być nadal naliczane za okres, w którym Twoje płatności zostały zamrożone, co oznacza, że masz wyższe płatności do wykonania w przyszłości.

Bardzo ważne dla Twojej sytuacji finansowej jest przygotowanie się zawczasu na koniec przerwy w spłacie i uwzględnienie tego, co stanie się z Twoimi długami. W większości przypadków: nastąpią następujące zdarzenia:

Kredyt hipoteczny – Twoja miesięczna rata wzrośnie, aby uwzględnić nieodebrane płatności i dodatkowe niezapłacone odsetki. O ile wyższe będą Twoje płatności, zależy od tego, jak długo pozostało Ci spłacać kredyt hipoteczny. Generalnie im dłuższy pozostały okres, tym mniejszy będzie wzrost wpłat.
Pożyczka – podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego, Twoja miesięczna spłata kredytu wzrośnie, aby pokryć utracone płatności i dodatkowe odsetki naliczane w przerwie w spłacie.

2. Umowa kredytowa zostanie wydłużona o okres zawieszenia  wówczas niespłacone raty zostaną dopisane do obecnego harmonogramu, a więc wysokość miesięcznych obciążeń nie zmieni się.

Wakacje kredytowe a ocena zdolności kredytowej

Skorzystanie z wakacji kredytowych może mieć negatywne konsekwencje. Banki mogą wykorzystać informację o skorzystaniu z wakacji kredytowych do tego, by mniej przychylnie patrzeć na naszą zdolność kredytową w przyszłości.