Kiedy dojdzie przelew elixir – sesje wychodzące i przychodzące

przelew elixir

Złożenie polecenia przelewu nie oznacza, że pieniądze natychmiast pojawią się na koncie bankowym odbiorcy, choć taka możliwość także istnieje. Wiele w tej kwestii zależy od tzw. sesji elixir – to one zawiadują tempem dostarczania przelewów bankowych. 

Czym jest elixir?

Elektroniczna Izba Rozliczeniowa (w skrócie elixir) to nic innego jak elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. To właśnie dzięki niemu możesz bez problemu samodzielnie dokonywać przelewów pomiędzy różnymi bankami. 

Elixir jest stabilnym systemem, którego poprawność gwarantuje Krajowa Izba Rozliczeniowa. Przy założeniu, że poprawnie wprowadzisz dane odbiorcy (wraz z prawidłowym numerem jego konta bankowego), w zasadzie niemożliwe jest, aby zlecony przelew trafił do rąk kogoś innego.

Jak długo trwa przelew bankowy?

Powyższe pytanie nurtuje każdego kto dokonuje przelewu za pomocą bankowości elektronicznej, szczególnie jeśli dotyczy on tzw. szybkich opłat. W przypadku zakupu lub płatności za usługę, stronom takiej transakcji zależy na błyskawicznych przelewach – im szybciej pieniądze trafią do adresata, tym szybciej wyśle on zakupiony towar lub wykona zamówioną usługę.

Przesyłanie przelewów następuje w oparciu o tzw. sesje dzienne trwające w określonych odstępach czasowych od poniedziałku do piątku. Przelew puszczony późnym popołudniem w piątek, w sobotę lub w niedzielę będzie miał szansę dotrzeć do odbiorcy dopiero w poniedziałek – chyba, że zarówno zlecający, jak i odbierający przelew posiadają konto w tym samym banku. W takiej sytuacji możliwe jest natychmiastowe przesłanie pieniędzy i to bez dodatkowych opłat.

3 sesje bankowe przy przelewach elektronicznych

Jak już mówiliśmy, istnieją 3 sesje bankowe związane z systemem elixir – to właśnie w oparciu o konkretne godziny dokonywane jest przesłanie pieniędzy pomiędzy bankami. Krajowa Izba Rozliczeniowa ustaliła:

  • poranną sesję rozrachunkową, która trwa w godzinach 10:30 – 11:00
  • popołudniową sesję rozrachunkową, która trwa w godzinach 14:30 – 15:00
  • wieczorną sesję rozrachunkową, która trwa w godzinach 17:00 – 17:30

Dodatkowo każdy bank ma własne wewnętrzne sesje, podczas których dokonuje transferu zleconych przelewów. Wszystko to sprawia, że godziny w jakich adresat przelewu otrzyma pieniądze są bardzo zróżnicowane.

Jak ustalić datę otrzymania pieniędzy?

Dokonanie przelewu bankowego od poniedziałku do piątku oznacza z reguły, że odbiorca otrzyma pieniądze jeszcze tego samego dnia – pod warunkiem, że przelew wyjdzie z naszego banku maksymalnie podczas drugiej sesji rozrachunkowej, tj. nie później niż w godzinach 14.30 – 15.00. Jeśli polecenie przelewu zostanie zlecone podczas trzeciej (ostatniej tego dnia) sesji rozrachunkowej, pieniądze trafią do adresata dopiero następnego dnia roboczego.

Dokładna godzina odbioru pieniędzy jest możliwa do ustalenia przy pomocy specjalnych kalkulatorów. Po wpisaniu banku odbiorcy oraz nadawcy, podaniu dokładnego dnia i godziny przelewu, otrzymamy informację kiedy nasz przelew dojdzie do wskazanej osoby. 

Korzystanie z takiego kalkulatora jest bardzo proste i niezwykle pomocne. Od zasad obliczania szybkości realizacji przelewów istnieją jednak dwa wyjątki:

Woman Working On A Laptop
Kiedy dojdzie przelew?

Błyskawiczne przelewy

Zdarza się, że niektóre przelewy muszą być realizowane błyskawicznie. W tym celu możemy posłużyć się dwoma rozwiązaniami.

Pierwsze to opcja przelewu dokonywanego w ramach jednego banku – zarówno nadawca jak i odbiorca muszą posiadać konta w tej samej instytucji finansowej. Zlecenie płatności w takim przypadku w praktyce prawie zawsze oznacza, że pieniądze pojawiają się na koncie adresata w zasadzie w tej samej chwili, w której zostały wysłane.

Jeśli nadawca i odbiorca przelewu posiadają jednak konta w różnych bankach, a zależy im na szybkiej transakcji, warto rozważyć skorzystanie z tzw. polecenia przelewu natychmiastowego. Tego rodzaju sposób podlega jednak bardzo często dodatkowym opłatom – pod postacią procentu od przesyłanej kwoty lub stałej opłaty bankowej (czasami zdarzają się nawet opłaty rzędu 1zł). 

Szybki przelew gwarantuje, że odbiorca natychmiastowo otrzyma przesyłane mu pieniądze niezależnie od standardowych sesji rozliczeniowych systemu elixir. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj banku z którego wychodzi i do którego wejdzie przelew. 

Blog