Saldo rachunku a dostępne środki

saldo rachunku bankowego

Wiele osób mylnie sądzi, że saldo rachunku bankowego to nic innego jak aktualnie dostępne środki na koncie. Tak naprawdę tee dwa pojęcia nie mogą być ze sobą utożsamiane. Czym więc jest saldo rachunku, a czym środki finansowe, z których faktycznie możemy skorzystać?

Czym jest saldo rachunku?

Saldo rachunku to tak naprawdę ogólne rozliczenie, które pojawia się na rachunku bankowym. Uwzględnia ono zarówno już przeprowadzone transakcje, jak i te operacje, które nie zostały jeszcze zaksięgowane.

Saldo to nic innego jak rzeczywista ilość dostępnych pieniędzy na koncie, uwzględniająca dokonane ale jeszcze nie rozliczone transakcje.

Pojęcie salda doskonale obrazuje przykład – na rachunku bankowym w sobotę mamy zgromadzone 2 000 zł, postanowiliśmy jednak dokonać przelewu na rzecz członka rodziny w kwocie 200 zł oraz zrobić zakupy za kwotę 300 zł. Powyższe transakcje, choć wykonane w sobotę, zostaną zaksięgowane dopiero w poniedziałek (najbliższy dzień roboczy). Saldo rachunku wynosi więc po dokonaniu tych transakcji 1 500 zł, pomimo, że faktycznie na koncie aż do poniedziałku może widnieć kwota 2 000 zł (wydana łączna kwota 500 zł jest niejako zablokowana po dokonaniu transakcji, choć nie jest jeszcze widocznie odliczona od rachunku).

Czym są dostępne środki na koncie?

Dostępne środki na koncie bankowym to nic innego jak pieniądze, które faktycznie przysługują w danej chwili ich właścicielowi. Nie obejmują one tzw. blokad, a więc transakcji niezaksięgowanych przez bank, choć faktycznie już dokonanych.

Tak jak we wcześniejszym przykładzie – czasami zdarza się, że banki księgują niektóre transakcje z opóźnieniem, co wpływa na rzeczywistą wysokość faktycznie dostępnych pieniędzy. Przyczyną takiego stanu rzeczy są nie tylko transakcje dokonywane przez weekend, ale także i wszelkie płatności dokonywane kartami (zarówno debetowymi, jak i kredytowymi). Ich rzeczywiste zaksięgowanie wymaga pewnej ilości czasu, dlatego bank nie może doprowadzić do sytuacji, w której posiadacz konta będzie dokonywał przelewów, których tak naprawdę nie może zrobić (bo nie ma już wystarczającej ilości pieniędzy). Stąd też blokady bankowe, które wpływają na rzeczywisty stan dostępnych środków na koncie.

Bank teller's hands counting dollar banknotes on the table.
Ile rzeczywiście mamy pieniędzy na koncie?

Saldo a rzeczywista wartość na koncie

Widzimy zatem, że saldo rachunku to nic innego jak wysokość dostępnych środków pieniężnych powiększona o nierozliczone transakcje, choć już odnotowane w systemie. Rzeczywista wartość dostępnych środków na koncie to zaś realna wartość pieniędzy, którymi możemy faktycznie dysponować w dowolnym celu.

Wysokość salda rachunku zawsze będzie zmierzała do uzyskania poziomu rzeczywistej wartości dostępnych środków pieniężnych. W praktyce jednak takie wyrównanie poziomu może trochę potrwać, szczególnie jeśli właściciel konta często dokonuje płatności kartami bankowymi, zleca weekendowe przelewy lub wpłaca gotówkę z bankomatów.

Oczywiście jeśli ilość dostępnych środków na koncie będzie niewystarczająca do dokonania kolejnej transakcji, pomimo iż saldo rachunku wskazuje na coś przeciwnego, nie będziemy mogli wykonać przelewu. Niezaksięgowane przez bank płatności przybiorą formę blokady, która skutecznie uniemożliwi nam dokonanie przelewu powyżej kwoty, którą rzeczywiście posiadamy na koncie.

Blog