Zielone światło dla frankowiczów. Wyrok TSUE

kredyt we frankach TSUE

Poznaliśmy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, który miał rozstrzygnąć problem frankowiczów. Sprawa dotyczyła małżeństwa, pozywającego Raiffeisen Bank o bezprawne warunki, na których udzielono im kredytu hipotecznego w 2008 roku. Według oskarżających bank wykorzystał własną tabelę kursu franka szwajcarskiego poprzez zastosowanie niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej. Trybunał orzekł na korzyść frankowiczów.

Wyrok TSUE. Co to oznacza?

Według Trybunału Sprawiedliwości wszystkie niedozwolone klauzule zawarte w umowie kredytowej powinny zostać usunięte. W razie gdyby ten ruch zmienił warunki kontraktu, można go nawet unieważnić. 

Oczywiście wyrok TSUE nie oznacza, że spory między frankowiczami a bankami zostały ostatecznie rozwiązane. Nie da się jednak ukryć, że po tym orzeczeniu sądom znacznie łatwiej będzie rozstrzygać w podobnych sprawach. Istnieją wątpliwości, czy sposób działania zalecany przez Trybunał odnosi się wyłącznie do kredytów hipotecznych, czy też innych rodzajów umów indeksowanych w CHF. Mimo to wiele wskazuje na to, że frankowicze będą mogli w jeszcze bardziej uzasadniony sposób domagać się swoich praw. 

Wiele zależy od indywidualnego przypadku – również i Trybunał wskazał, że ostateczny sposób rozstrzygania sporów, nakładania sankcji czy innych konsekwencji to wybór sądu. Jeśli jednak ten uzna, że przewalutowanie kredytu odbyło się na podstawie niedozwolonej klauzuli, nie można jej zastąpić mechanizmem zgodnym z prawem. Wówczas indeksowanie do franka szwajcarskiego staje się nieważne, więc kredyt okaże się kredytem w złotówkach.

Wyrok TSUE ws. frankowiczów – skutki

Frankowiczów w Polsce jest ok. 470 tysięcy. Wartość zaciągniętych przez nich kredytów szacuje się na grubo ponad miliard złotych. Wcześniej przyszłość tych wszystkich osób nie rysowała się zbyt kolorowo – 90% procesów sądowych dotyczących pożyczek indeksowanych w CHF kończyła się decyzjami na korzyść banków. Obecnie, po wyroku TSUE, sytuacja może się odwrócić. Trybunał Sprawiedliwości wytycza ścieżkę postępowania, która analogicznie powinna być zastosowana również w innych, podobnych sytuacjach.

Dla banków nie jest to najlepsza wiadomość. Jeśli w większości spraw zapadnie decyzja po stronie frankowiczów, straty dla kredytodawców będą ogromne. Z kolei ci, którzy zaciągnęli pożyczki, mają coraz większe szanse na dojście do sprawiedliwości. Zamiana kredytu frankowego na złotówkowy to brak ryzyka walutowego, a przy tym bardzo korzystne oprocentowanie.

Business man or accountant lawyer working on documents

Wziąłeś kredyt we frankach? Działaj!

Jako kredytobiorcy powinniśmy dokładnie przestudiować zawartą umowę. Jeśli kredyt był indeksowany w obcej walucie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że może on podlegać tzw. „odfrankowieniu”. Dotyczy to również kredytu denominowanego (czyli pożyczki w obcej walucie, jednak wypłacanej w złotówkach).

W takich przypadkach konieczne jest zgłoszenie się do naszego banku z wezwaniem o polubowne zakończenie sprawy. Jeśli ten zdecyduje się unieważnić umowę kredytową – sprawa jest załatwiona. Jeśli jednak nie otrzymamy żadnej odpowiedzi albo też rozmowy przybiorą niekorzystny dla nas obrót, kolejnym etapem jest pozew do sądu.

Choć w momencie, kiedy zdecydujemy się przenieść sprawę na szczebel sądowy, należy bezzwłocznie skontaktować się ze sprawdzonym prawnikiem, to jednak warto wiedzieć, o czym pamiętać. Pozew powinien dokładnie określać, czego my – jako kredytobiorcy – żądamy od pozwanego. Może to być albo „odfrankowienie”, albo unieważnienie umowy. W piśmie należy także zawrzeć historię spłat rat kredytowych oraz kwestie dotyczące sankcji pieniężnych. Pozew musi oczywiście być uzasadniony zgodnie z prawem unijnym i polskimi ustawami. Warto się tutaj powołać właśnie na wyrok TSUE w sprawie kredytu walutowego.

W trakcie procesu sądowego biegły dokładnie przyjrzy się wyliczeniom kredytobiorcy, tak by poprawnie ocenić, o czym ma rozstrzygnąć sąd i w jaki sposób rozliczyć te kwestie. 

Blog