Dodatek osłonowy – złóż wniosek!

thumb

W poniedziałek mija ostateczny termin. Kto do 31 stycznia zgłosi się po dodatek osłonowy, pierwsze pieniądze otrzyma do końca marca. Pozostali pełną kwotę dostaną w jednej racie do grudnia.

Już tylko kilka dni zostało na złożenie wniosku o dopłatę do prądu. Skutki szalejącej inflacji odczuje niemal każde gospodarstwo domowe, dlatego Rząd z myślą o najmniej zarabiających obywatelach stworzył bowiem specjalne dopłaty zwane ”dodatkiem osłonowym”.

Czym jest dodatek osłonowy?

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Dodatek osłonowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla osób mieszkających i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym najuboższych energetycznie, przy opłacaniu części kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących cen żywności.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

    W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania dodatku osłonowego, obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, gdzie wysokość należnego świadczenia ulega obniżeniu o kwotę przekroczenia przeciętnego miesięcznego dochodu.

    Jaki dochód jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego?
  • dla wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 roku
  • dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Blog

Pożyczka ślubna – definicja

Pożyczka ślubna – rodzaj finansowania osobistego, którego głównym celem jest pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją ceremonii ślubnej oraz przyjęcia weselnego. Jest to specjalistyczna

Czytaj więcej »