Czy naprawdę warto refinansować kredyt ?

refinansowanie

Co to jest refinansowanie?

Refinansowanie, odnosi się do procesu rewizji i zastępowania warunków istniejącej umowy kredytowej, zwykle w odniesieniu do kredytu lub hipoteki. Kiedy firma lub osoba fizyczna decyduje się na refinansowanie zobowiązania kredytowego, skutecznie dążą do wprowadzenia korzystnych zmian w oprocentowaniu, harmonogramie płatności i/lub innych warunkach określonych w umowie. Po zatwierdzeniu pożyczkobiorca otrzymuje nową umowę, która zastępuje pierwotną umowę.

Kredytobiorcy często decydują się na refinansowanie, gdy stopy procentowe zmienia się znacząco, powodując potencjalne oszczędności na spłatach zadłużenia nowej umowy.

  • Refinansowanie ma miejsce, gdy warunki istniejącego kredytu, takie jak oprocentowanie, harmonogram spłat lub inne warunki, ulegają zmianie
  • Kredytobiorcy mają tendencję do refinansowania, gdy stopy procentowe spadają
  • Refinansowanie obejmuje ponowną ocenę statusu kredytowego i spłaty osoby lub firmy
  • Pożyczki konsumpcyjne często rozważane do refinansowania obejmują kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe i kredyty studenckie

Jak działa refinansowanie?

Konsumenci zazwyczaj starają się refinansować określone zobowiązania, aby uzyskać korzystniejsze warunki kredytowania, często w odpowiedzi na zmieniające się warunki gospodarcze. Wspólne cele związane z refinansowaniem to obniżenie stałej stopy procentowej w celu zmniejszenia spłat w okresie trwania pożyczki, zmiana okresu trwania pożyczki lub przejście z kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu na kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu lub odwrotnie.

Kredytobiorcy mogą refinansować kredyt również dlatego, że poprawił się ich profil kredytowy, z powodu zmian w długoterminowych planach finansowych lub w celu spłacenia istniejących długów poprzez skonsolidowanie ich w jeden kredyt o niskiej cenie.

Najczęstszym powodem refinansowania jest wysokość stóp procentowych. Ponieważ stopy procentowe mają charakter cykliczny, wielu konsumentów decyduje się na refinansowanie, gdy stopy spadają. Krajowa polityka pieniężna, cykl gospodarczy i konkurencja na rynku mogą być kluczowymi czynnikami powodującymi wzrost lub spadek stóp procentowych dla konsumentów i przedsiębiorstw. Czynniki te mogą wpływać na oprocentowanie wszystkich rodzajów produktów kredytowych, w tym zarówno kredytów nieodnawialnych, jak i odnawialnych kart kredytowych. W warunkach rosnących stóp procentowych dłużnicy korzystający z produktów o zmiennym oprocentowaniu płacą wyższe odsetki; w warunkach malejących stóp procentowych sytuacja jest odwrotna.

Aby dokonać refinansowania, kredytobiorca musi zwrócić się do dotychczasowego lub nowego kredytodawcy z prośbą o refinansowanie i wypełnić nowy wniosek kredytowy. Refinansowanie wiąże się następnie z ponowną oceną warunków kredytowych i sytuacji finansowej osoby fizycznej lub firmy. Kredyty konsumenckie, które zazwyczaj brane są pod uwagę przy refinansowaniu, to kredyty hipoteczne, samochodowe i studenckie.

Przedsiębiorstwa mogą również starać się o refinansowanie kredytów hipotecznych na nieruchomości komercyjne. Wielu inwestorów biznesowych sprawdza swoje bilanse korporacyjne pod kątem kredytów biznesowych udzielonych przez kredytodawców, którzy mogliby skorzystać z niższego oprocentowania rynkowego lub poprawy profilu kredytowego.

Kiedy jest dobry czas na refinansowanie?

Refinansowanie jest całkowicie zależne od Twojej osobistej sytuacji. Zmiana sytuacji osobistej może oznaczać konieczność obniżenia spłat, skrócenia okresu kredytowania lub uzyskania dostępu do kredytu z opcją przedłużenia lub wyrównania. Może się też zdarzyć, że nie będziesz zadowolony z obecnego kredytodawcy i przeniesiesz swój kredyt gdzie indziej. Być może chcesz skorzystać z kapitału własnego domu i przeznaczyć te pieniądze na reinwestycje, remonty, samochód lub wakacje.

Refinansowanie może również pomóc w konsolidacji zadłużenia, jeśli borykasz się z problemami finansowymi. Konsolidacja wszystkich długów w jedną płatność z tytułu np. kredytu hipotecznego może być skuteczną strategią budżetową, a jeśli zostanie prawidłowo skonstruowana, może zminimalizować wysokość spłat.

Rynek stóp procentowych jest obecnie bardzo konkurencyjny. Jeżeli uważasz, że Twoje obecne oprocentowanie nie jest konkurencyjne, może to być dobry moment na refinansowanie.

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie należy zrozumieć w kwestii refinansowania, jest to, że nigdy nie jest za późno i nigdy nie jest za wcześnie. Refinansowanie jest zazwyczaj możliwe niezależnie od tego, czy posiadasz kredyt mieszkaniowy od 3 miesięcy, czy od 20 lat.

Szybka Gotówka i automatyczne refinansowania pożyczki

Rodzaje refinansowania:

Istnieje kilka rodzajów opcji refinansowania. Rodzaj kredytu, który kredytobiorca zdecyduje się uzyskać, zależy od jego potrzeb. Niektóre z tych opcji refinansowania obejmują:

Refinansowanie ratalne:

Jest to najbardziej powszechny rodzaj refinansowania. Refinansowanie ratalne ma miejsce wtedy, gdy pierwotna pożyczka zostaje spłacona i zastąpiona nową umową kredytową, która wymaga niższych płatności odsetkowych.

Refinansowanie typu cash-out:

Refinansowanie z opcją wypłaty gotówki (cash-out): Refinansowanie z opcją wypłaty gotówki (cash-out) jest powszechne, gdy wartość aktywów stanowiących zabezpieczenie kredytu wzrosła. Transakcja ta polega na wycofaniu wartości lub kapitału z danego składnika aktywów w zamian za wyższą kwotę kredytu (i często wyższe oprocentowanie). Innymi słowy, gdy składnik aktywów zwiększa swoją wartość na papierze, można uzyskać dostęp do tej wartości za pomocą kredytu, a nie poprzez jego sprzedaż. Opcja ta zwiększa całkowitą kwotę kredytu, ale daje kredytobiorcy natychmiastowy dostęp do gotówki przy jednoczesnym zachowaniu prawa własności do aktywów.

Refinansowanie poprzez wpłatę gotówkową (eng. cash-in refinancing):

Refinansowanie gotówkowe pozwala kredytobiorcy na spłatę części kredytu w celu uzyskania niższego wskaźnika lub niższych rat kredytowych.

Refinansowanie konsolidacyjne:

W niektórych przypadkach, kredyt konsolidacyjny może być skutecznym sposobem refinansowania. Refinansowanie konsolidacyjne można zastosować, gdy inwestor uzyskuje pojedynczy kredyt o oprocentowaniu niższym niż jego aktualne średnie oprocentowanie kilku produktów kredytowych. Ten rodzaj refinansowania wymaga od konsumenta lub firmy ubiegania się o nowy kredyt z niższym oprocentowaniem, a następnie spłacenia istniejącego zadłużenia nowym kredytem, co pozostawia łączną kwotę pozostałego do spłaty kapitału przy znacznie niższym oprocentowaniu.

Blog

Słownik pojęć – kredyty

Współczesny rynek finansowy oferuje zróżnicowane produkty kredytowe, które spełniają specyficzne wymagania zarówno przedsiębiorstw, jak i indywidualnych konsumentów. Te instrumenty finansowe, w tym amortyzowane kredyty, kredyty

Czytaj więcej »