Kto może wpisać do BIK?

kto może wpisać do BIK

Biuro Informacji Kredytowej stanowi zbiór danych dotyczących kredytobiorców w Polsce. Dzięki tej szczególnej bazie danych instytucje finansowe zyskują dostęp do informacji, dzięki którym mogą prawidłowo ustalić czy dana osoba jest wiarygodna pod względem finansowym i może otrzymać kredyt. W jaki sposób następują jednak wpisy do BIK i kto może ich dokonać?

BIK i historia kredytowa

Podstawowym zadaniem BIK jest gromadzenie oraz udostępnianie informacji dotyczących aktualnych oraz spłaconych kredytów. Ma to na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom finansowym oraz monitorowanie bieżącego zadłużenia danej osoby.

Im większa ilość kredytów, szczególnie tych niespłaconych, tym mniejsza szansa na uzyskanie kolejnej pożyczki. BIK jest więc formą weryfikatora zdolności kredytowej danej osoby. 

Biuro Informacji Kredytowej działa w oparciu o tzw. punktację (z angielskiego scoring). Im wyższy ranking w bazie danych, tym większa szansa na uzyskanie kredytu z banku. Analogicznie – im niższa punktacja, tym mniejsze możliwości kredytowe. 

Wpis do BIK

Każde zaciągnięcie kredytu w banku oznacza automatyczne wpisanie kredytobiorcy do rejestru BIK. Nie dotyczy to oczywiście tzw. chwilówek. Jeśli decydujemy się na szybkie pożyczki, oferowane najczęściej przez prywatne firmy lub osoby, nie musimy obawiać się, że zostaniemy wpisani do BIK.

Wpis do BIK następuje więc tylko w przypadku zaciągania kredytów przez oficjalne instytucje uprawnione do ich udzielania. W praktyce będą to:

  • banki komercyjne,
  • banki spółdzielcze,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Jeśli zdecydujemy się na pożyczkę (która nie jest tym samym co kredyt) w firmie pożyczkowej, pracowniczej kasie pożyczkowej (funkcjonują one w większych firmach i instytucjach lub za pośrednictwem portalu typu social lending (pożyczki społecznościowe), do BIK nie trafimy. Z drugiej strony taka pożyczka, choć łatwa do uzyskania, obwarowana jest najczęściej wysokim oprocentowaniem i sporymi karami umownymi w przypadku nieterminowego spłacania zobowiązania.

Jak sprawdzić czy jestem w BIK?

Wpis do BIK to jedno, dużo ważniejsze jest ustalenie czy w danym momencie widniejemy w rejestrze jako kredytobiorca. Dotyczy to przede wszystkim osób, które miały problemy z regularną spłatą kredytów, nawet jeśli ostatecznie całe zobowiązanie zostało spłacone. Każde uchybienie w terminie płatności powoduje bowiem obniżenie rangi danej osoby, a co za tym idzie problemy w przyszłości, gdy będzie starać się o ponowny kredyt.

Aby uzyskać informację o wpisie do BIK, aktualnym miejscu rankingowym oraz zdolności kredytowej, należy pobrać tzw. raport BIK. W praktyce jest to wyciąg z rejestru obejmujący całą historię kredytową danej osoby. 

Raport BIK jest możliwy do pobrania tylko, jeśli posiadamy aktywne konto w rejestrze (możesz to zrobić samodzielnie z domu wchodząc na stronę http://www.bik.pl). Dostęp do własnej historii zapisanej w BIK kosztuje rocznie 99 zł i obejmuje:

  • 12 pobrań aktualnych raportów BIK (każdy następny jest już dodatkowo płatny),
  • alerty BIK na 12 miesięcy, dzięki którym dostaniesz ostrzeżenie o zaległościach lub próbie wyłudzenia,
  • wskaźnik BIK pokazujący bieżący status zobowiązań danej osoby przez 12 miesięcy.

Blog

Zysk netto – definicja

Zysk netto, często uznawany za jedną z najważniejszych miar efektywności finansowej przedsiębiorstwa, jest wskaźnikiem, który odsłania, ile faktycznie zarobiła firma po uwzględnieniu wszystkich kosztów, wydatków,

Czytaj więcej »